About

Performativní projekt Tohle všechno patří tobě I.& II.

Hlas každého z nás není tichý, rezignovaný, je naopak výrazný a naléhavý. Každé představení se tak stává procesem a znovuobjevením prchavé vize.

Tohle všechno patří tobě vol. II nepřímo navazuje na stejnojmenný performativní projekt, který vznikl v roce 2015 v rozmanité tvůrčí skupině. Od doby, kdy byl uveden první díl uplynuly čtyři roky. Co se od té doby změnilo? Změnilo se vůbec něco? A pokud se opravdu něco změnilo, jakou to má podobu? Podobu vyprávění – pohádky? Knihy? Nebo třeba obezity?

Kdo si to vezme na triko?

Všechno tohle riziko – rapuje Martin.

Je možné že někteří lidé nestárnou? Může jít tělo nad rámec samotného jazyka a vytvářet svébytnou podobu reality?

Nezajímají nás odpovědi, ale jejich rozmanitost…

• EN •

Every performance is a process and a rediscovery of an elusive vision.

This all belongs to you vol. II is a sequel of a performative project of the same name, that was created in 2015 in a diverse group. What has changed meanwhile? Has anything changed at all? And if something really did change, what is it like? Is it a story – a fairytale? A book? Or maybe obesity?

Yesterday, a head appeared in the window – and it rolls its eyes.

Once upon a time, there was a princess. When she was born, just after she climbed from her mom, she got hungry.

Who will be responsible?

All these risks – Martin sings.

Is it possible that some people don’t age? Can a body go beyond language and create an independent reality?

We don’t care about the answers, but about their diversity…

_

Concept: Jan Bárta, Aleš Čermák
Performed by: Jaroslava Krpálková, Josef Fojt, Martin Vošmík, Tereza Hausserová, Veronika Maschková
Lighting design: Tomáš Morávek
Music: Matouš Hejl
Produced by: CreWcollective